ENGINEERING

01.

ONTWERP

Om een ontwerp te maken zijn de eisen en wensen van de opdrachtgever belangrijk. Hiernaast moet ook het bestemmingsplan worden bekeken om zo de mogelijkheden en het akkoord met de gemeente te bepalen. In de ontwerpfase willen wij u ook altijd graag informeren over duurzame en ecologische oplossingen om zo uw steentje bij te kunnen dragen aan de verbetering van onze leefomgeving en uiteindelijk het milieu. Speerpunten hierbij zijn circulair bouwen, energiezuinig en levensduur.

00

02.

VERGUNNINGSTEKENINGEN

Voor de vergunning wordt het ontwerp verder uitgewerkt en getoetst aan het bouwbesluit. De bouwtechnische kwaliteit wordt vastgelegd in bouwtekeningen en berekeningen zoals de EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) en MPG (MilieuPrestatie Gebouwen).

00

03.

UITVOERINGSTEKENINGEN

De vergunningstekeningen worden in deze fase definitief uitgewerkt. Wij werken samen met de aannemer en andere partijen.

00

04.

REALISATIE

Nu alle zaken goed zijn voorbereid kan worden begonnen met de daadwerkelijke uitvoering. Nadat de aannemer de materialen heeft besteld kan de schop in de grond. Een mooie fase waarbij u uw gebouw fysiek ziet groeien. Tijdens de realisatie begeleiden wij het bouwproces en waarborgen wij de kwaliteit van het ontwerp u leest meer hierover bij onze kwaliteitsborging.

00