KWALITEITSBORGING

01.

TOETSING EN REGELGEVING

Het ontwerp moet worden getoetst aan bouw en ruimtelijke regelgeving zoals de BOR, Bouwbesluit 2012, bestemmingsplan en de WRO. Door de komst van de omgevingswet zijn deze wetten allemaal gebundeld, dit maakt het gemakkelijker voor burgers om te bouwen en stimuleert de bouw in het algemeen.

02.

BOUWBEGELEIDING

Tijdens de bouw is het belangrijk dat de kwaliteit van materialen en afwerking worden nageleefd, faalkosten worden hierdoor verlaagd.

03.

PRIVATEN KWALITEITSBORGER

Bouwers zijn waarschijnlijk vanaf 2018 zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het bouwen. Voorheen werd het toezicht gedaan door de gemeente als onderdeel van het vergunning proces. Dat betekend dat de initiatiefnemer zelf een privaten partij moet inhuren om de toetsing (bouwbesluittoets) te doen.